Kəlağayı- əlvan, qıyğacı…

Xaliq Bahadır Uzaq, çox uzaq çağların geniş yayılmış, çox sevilən oynaq mahnısı: Kəlağayı, əlvan, qıyğacÜstündən basa tellərin.Ay qız, ay qız,…

Sənaye bitkiçiliyi: İpəkçilik

İpəkçiliyin tarixi İpəkçiliyin tarixi çox qədimlərə uzanır. Rəvayətə görə, bizim eradan əvvəl 2600-cü ildə Çin imperatoru Hoang-Tinin diqqətini tut yarpaqlarında…