Sənaye bitkiçiliyi: İpəkçilik

İpəkçiliyin tarixi İpəkçiliyin tarixi çox qədimlərə uzanır. Rəvayətə görə, bizim eradan əvvəl 2600-cü ildə Çin imperatoru Hoang-Tinin diqqətini tut yarpaqlarında…