- Digər xəbər və məqalələr

113, 114 və 115 saylı seçki dairələri üzrə ilkin nəticələr

9 fevral tarixdə keçirilmiş 6-cı çağırış Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilərdə

113 saylı Şəki Şəhər Seçki Dairəsi üzrə isə Vüqar İsgəndərov 52, 9%,

114 saylı Şəki Kənd Birinci Seçki Dairəsindən Əli Məsimli 57, 2%,

115 saylı Şəki Kənd İkinci Seçki Dairəsindən isə Cavanşir Feyziyev 67,7 % səslə lider namizəd elan ediliblər. Hər üçü seçki dairəsinin demək olar ki, bütün məntəqələrdə ən çox səs toplamış namizəd kimi təqdim edilir (yalnız 114 saylı dairənin üç məntəqəsində, 113 saylı dairənin bir məntəqəsində qalib başqa şəxs olub) və buna görə də həmin dairələrdə seçkinin şəffaflığı şübhə doğurmaqdadır.

Həmçinin, “İpəkçi”-nin əldə etdiyi məlumatlara görə 113 saylı Şəki Şəhər Seçki Dairəsi üzrə isə ciddi qanun pozuntularının baş verməsi səbəbindən bu dairə üzrə nəticələrin ləğv edilməsi ehtimalı da var. 113 saylı Şəki Şəhər Seçki Dairəsi üzrə ilkin nəticələr aşağıdakı kimi göstərilir:

  1. İsgəndərov Vüqar10 076 səs;
  2. Lətifov Etibar2 194 səs;
  3. Rzayev Razim1 777 səs;
  4. Manaflı Həbibulla1 288 səs;
  5. Məmmədzadə Tünzalə1 125 səs;
  6. Salahov Zamir 1 105 səs;
  7. Bəkirov Rüfət989 səs;
  8. Məmmədov Samir 541 səs.

113 SAYLI ŞƏKİ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
BƏKİROV RÜFƏT İSLAM27.04.1974ŞƏKİ Ş. 5 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏB.DİREKTOR MÜAVİNİBitərəfÖz təşəbbüsü
İSKƏNDƏROV VÜQAR YAPON30.12.1972ŞƏKİ ŞƏHƏR GƏNCLƏR VƏ İDMAN İDARƏSİNİN RƏİSİYAPYAP
LƏTİFOV ETİBAR KAMAL07.03.1991AMEA ŞƏKİ REGİONAL ELMİ MƏRKƏZ. ELMİ İŞÇİBitərəfÖz təşəbbüsü
MANAFLI HƏBİBULLA ŞİRİN03.08.1951AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİNİN ŞƏKİ FİLİALI.BAŞ MÜƏLLİMMÜSAVATÖz təşəbbüsü
MƏMMƏDOV SAMİR CABİR29.11.1980ŞƏKİ Ş. 10 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏB.MÜƏLLİMBitərəfÖz təşəbbüsü
MƏMMƏDZADƏ TÜNZALƏ ADIŞİRİN03.05.1983BAKI MÜHƏNDİSLİK UNİVERSİTETİ. MÜƏLLİMBitərəfÖz təşəbbüsü
RZAYEV RAZİM RZA16.07.1964ŞƏKİ Ş. İNÇƏ-ZUNUD TAM ORTA MƏKTƏBİ. PSİXOLOQBitərəfÖz təşəbbüsü
SALAHOV ZAMİR ZABİT29.03.1987S.M.D. MMC-NİN DİREKTORUBitərəfÖz təşəbbüsü

114 SAYLI ŞƏKİ KƏND BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi (bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
BALAYEV İBRAHİMXƏLİL NƏRİMAN21.12.1968İŞSİZBitərəfÖz təşəbbüsü
HÜMMƏTOV ŞİRİN SEYFULLAH05.06.1975ŞƏKİ RAYONU QOXMUQ KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİ, HƏRBİ MÜƏLLİMBitərəfÖz təşəbbüsü
İSLAMOV MƏMMƏD QURBAN01.03.1980ŞƏKİ ŞƏHƏR 8 SAYLI BEYNƏLMİLƏL TAM ORTA MƏKTƏBİ, MÜƏLLİMBitərəfÖz təşəbbüsü
İSMAYILOV SAMİR ŞAHİD19.01.1981“THE ROYAL LEGAL SERVICES” MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ, HÜQUQ MƏSLƏHƏTÇİSİBitərəfÖz təşəbbüsü
İSMAYILOVA SÜDABƏR ŞÖYÜB28.12.1956ŞƏKİ ŞƏHƏR TƏHSİL ŞÖBƏSİ, MÜDİRYAPYAP
MƏMMƏDOV OSMAN ABDUKƏRİM23.04.1970İŞSİZBitərəfÖz təşəbbüsü
MƏMMƏDOV ÜLVİ ƏLƏFSƏR07.12.1982AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI AKADEMİK MUSA NAĞIYEV ADINA KATALİZ VƏ QEYRİ-ÜZVİ KİMYA İNSTİTUTU, BÖYÜK ELMİ İŞÇİBitərəfÖz təşəbbüsü
MƏSİMLİ ƏLİ ƏHMƏD03.01.1953AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİ, DEPUTATBitərəfÖz təşəbbüsü
SEYİDOVA ŞƏRQİYYƏ ƏBÜLFƏT21.07.1968BAKI ŞƏHƏR “ŞANLI AZƏRBAYCAN” TELEVİZİYASI, TƏSİSÇİ VƏ DİREKTORBitərəfÖz təşəbbüsü
TÜRKSOY METE SEYMUR31.08.1995XƏZƏR UNİVERSİTETİ, TƏLƏBƏBitərəfÖz təşəbbüsü

115 SAYLI ŞƏKİ KƏND İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
FEYZİYEV CAVANŞİR ƏYYUB12.07.1963AR MİLLİ MƏCLİSİNDƏ DEPUTATBitərəfÖz təşəbbüsü
HƏSƏNOV RAHİM RAFİQ09.04.1981AMEA ŞƏKİ REGİONAL ELMİ MƏRKƏZİNDƏ ŞÖBƏ MÜDİRİYAPYAP
KƏRİMLİ SAHİB FƏRMAN26.05.1974FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBitərəfÖz təşəbbüsü
MƏHYƏDDİNOV SAHİB TƏRLAN14.03.1983ŞƏKİ RAYONU BAŞ ZƏYZİD KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNDƏ MÜƏLLİMBitərəfÖz təşəbbüsü
QƏHRƏMANZADƏ NƏZAKƏT RASİM02.04.1977ŞƏKİ ŞƏHƏR 12 NÖMRƏLİ TAM ORTA MƏKTƏBİN DİREKTORUBitərəfÖz təşəbbüsü
QƏRİBLİ BAKIXAN HƏSRƏT20.06.1960FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIMÜSAVATÖz təşəbbüsü
SADIQOV ELŞAD BAHADUR02.04.1959İŞSİZBitərəfÖz təşəbbüsü
SƏFƏROV ƏLİ ŞƏRİF13.02.1962FƏRDİ TƏSƏRRÜFATÇIBitərəfÖz təşəbbüsü

İstifadə edilmiş mənbə: https://www.infocenter.gov.az/ .

Comments are closed.